RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

a “Játsszon és nyerjen masszázst” elnevezésű játékhoz, mely a Masszázsterapiák a XI. kerületben Facebook oldalán kerül megszervezésre.

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A nyereményjáték (a továbbiakban ”Játék”) szervezője a Rajczi József ev. (a továbbiakban ”Szervező”). Ezt a versenyt semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja, nem adminisztrálja a Facebook, és nem is kapcsolódik hozzá. A játékban való részvétellel Ön megerősíti, hogy elolvasta a játékszabályzatot.

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2017. november 10. napján 12 óra 00 perctől 2017. december 01. napján 12 óra 00 percig tart.

Tovább a játékra: https://www.facebook.com/masszazsterapiak/posts/1108199932647539

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban 18. életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban ”Játékos”) vehetnek részt, kivéve a Szervező a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Nyereményjáték

Melyik masszázstípusnak örülnél, ha megajándékoznának vele?

4. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban történő részvételhez a Játékosnak a https://www.facebook.com/masszazsterapiak/ oldalon, a játékot 2017.11.10-én 12.00-kor elindító képes bejegyzést like-olnia (kedvelnie) kell és alá hozzászólásában közzé kell tenni a Játékosnak a Játékban meghatározott kérdésre a szöveges válaszát.

Valamennyi a kérdésre adott válasz helyes megfejtése a játéknak, így minden hozzászólásként megadott válasz részt vesz a sorsolásban, azonban egy Játékos csak egyszer vehet részt a sorsoláson több hozzászólás esetén is.

5. SORSOLÁS

5.1. Szervező a Játék időtartama alatt érkezett helyes hozzászólások közül 2017. december 01. napján 12 óra 00 perckor, 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsol ki 1 db nyertest, illetve egy tartaléknyertest.

5.2. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (cím: 1116 Budapest, Szabadharcosok u. 13.). A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékos nevét, illetőleg a tartaléknyertes Játékos nevét.

5.3. A nyertest a Szervező 2017. december 02. napján (szombaton) Facebook üzenet formájában értesíti. A nyertesnek a nyereményért értesítéstől számított 30 napon belül kell jelentkeznie. A nyereményt a Szervező a nyertes jelentkezésétől számított további 30 napon belül próbálja meg kézbesíteni. Amennyiben a nyertes határidőben nem jelentkezik a nyereményért, vagy sikertelen a kézbesítés, úgy a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A tartaléknyertesre az előbbi értesítési és nyereményátadási szabályok az irányadóak, azzal, hogy az értesítésére a nyertes jelentkezésére illetve a kézbesítés megkísérlésére nyitva álló határidő elteltét követő napon belül kerül sor.

5.4. A Szervező a nyertesek nevét (teljes név + város megjelölésével) a masszazs-xi.hu honlapon, és Facebook oldalán (https://www.facebook.com/masszazsterapiak/) közzé teheti a sorsolást követően. A Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan beleegyeznek.

6. NYEREMÉNY

1 alkalmas 30 perces masszázs ajándékutalvány, mely beváltható 3 hónapon belül és a masszázs fajtáját a Nyertes tetszőlegesen kiválaszthatja a következők közül: hátmasszázs, talpmasszázs, cellulit masszázs. A nyeremény masszázs ajándékutalványt a Nyertes szabadon átruházhatja.

Tovább a játékra: https://www.facebook.com/masszazsterapiak/posts/1108199932647539

7. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

Nyereménytárgyat terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül a nyereménytárggyal kapcsolatban további kötelezettség nem terheli.

A Nyeremény kézbesítésével járó futárköltséget, postaköltséget szintén a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremény beváltásakor a program helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékost terhelik.

Rajczi József gyógymasszőr – Masszázsterápiák a XI. kerületben

Tovább a játékra: https://www.facebook.com/masszazsterapiak/posts/1108199932647539